Muziekschool Best MOC: tarieven lessen en examens

Per schooljaar worden de muzieklestarieven op de Muziekschool MOC Best vastgesteld in verband met de toekenning van de gemeentelijk subsidie. Iedereen die lid is van de harmonie kan in principe een instrument in bruikleen krijgen van de harmonie. Zie hiervoor bruikleen van een instrument. 

Schooljaar: 2020-2021  

Tot 18 jaar (gesubsidieerd lestarief)
Lesvorm Jaarbedrag Met korting* Per mnd (10) Lesduur
Individuele les 36*20 min € 466,66 € 420,00 € 42,00 36 lessen van 20 minuten
Groepsles  36*40 min - 2 leerlingen € 466,66 € 420,00 € 42,00 36 lessen van 40 minuten
Individuele les 36*25 min € 583,34 € 525,00 € 52,50 36 lessen van 25 minuten
Individuele les 36*30 min € 700,00 € 630,00 € 63,00 36 lessen van 30 minuten
Proefles € 10,00     Proefles gratis bij continuering les
Examen A € 42,00     Praktijk examen
Examen B € 47,25     Praktijk examen
Examen C / D € 54,60     Praktijk examen
Theorieles A / B € 36,75     8 lessen (excl boek) + Examen
Theorieles C / D € 36,75     8 lessen (excl boek) + Examen
*Harmonie leden krijgen 10% korting op het jaarlesgeld (zie korting kolom)
 
Van 18 jaar tot 21 jaar (geen subsidie)
Lesvorm Jaarbedrag Met korting* Per mnd (10) Lesduur
Individuele les 36*20 min € 555,56 € 500,00 € 50,00 36 lessen van 20 minuten
Groepsles 36*40 min - 2 leerlingen € 555,56 € 500,00 € 50,00 36 lessen van 40 minuten
Individuele les 36*25 min € 694,44 € 625,00 € 62,50 36 lessen van 25 minuten
Individuele les 36*30 min € 833,33 € 750,00 € 75,00 36 lessen van 30 minuten
Proefles € 10,00     Proefles gratis bij continuering les
Examen A € 42,50     Praktijk examen
Examen B € 47,50     Praktijk examen
Examen C / D € 55,00     Praktijk examen
Theorieles A / B € 37,50     8 lessen (excl boek) + Examen
Theorieles C / D € 37,50     8 lessen (excl boek) + Examen
*Harmonieleden krijgen 10% korting op het jaarlesgeld (zie korting kolom)
 
Vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW alleen vanaf 21 jaar)
Lesvorm Jaarbedrag Met korting Per mnd (10) Lesduur
Blazersklas* 1e jaar cursusgeld € 410,00 nvt € 41,00 36 lessen van 60 minuten. Opzegbaar na 10 lessen
Blazersklas* na 1e jaar contributie € 220.00 nvt € 22,00 36 lessen van 60 minuten
Individuele les 36*20 min € 660,00 nvt € 66,00 36 lessen van 20 minuten
Groepsles 2 leerlingen € 660,00 nvt € 66,00 36 lessen van 40 minuten
Individuele les 36*25 min € 825,00 nvt € 82,50 36 lessen van 25 minuten
Individuele les 36*30 min € 990,00 nvt € 99,00 36 lessen van 30 minuten
Individuele les 18*20 min € 330,00 nvt € 33,00 18 lessen van 20 minuten
Individuele les 18*30 min € 495,00 nvt € 49,50 18 lessen van 30 minuten
Proefles € 12,10     Proefles gratis bij continuering les
Examen A € 52,50     Praktijk examen
Examen B € 57,50     Praktijk examen
Examen C / D € 66,50     Praktijk examen
Theorieles A / B € 47,50     8 lessen (excl boek) + Examen
Theorieles C / D € 47,50     8 lessen (excl boek) + Examen
* bij voldoende aanmeldingen
 
Workshops
Blazers workshop € 27,50     6 les 30 minuten /  1 per kwartaal
Slagwerk workshop € 27,50     6 les 30 minuten /  1 per kwartaal

 

Verenigingskorting

Leden en aspirant-leden van harmonieorkesten, jonger dan 21 jaar, ontvangen 10% korting op het jaarlesgeld zoals bovengenoemd als via de harmonie bij 040muziek les wordt genomen. Hiervoor dient het inschrijfformulier door de ledenadministratie van de harmonie verwerkt te worden.

Voor meer informatie over de opleiding kan men contact opnemen met contactpersoon MOC.

Voor informatie over muziekscholen kan men ook de websites bezoeken van de muziekscholen: 040Muziek en CSB

Delen: